Насловна » Сектори » Нафта и гас » Одељење за инспекцију опреме под притиском

Сектори

Сектор за нафту и гас

Одељење за инспекцију опреме под притиском

У Одељењу за инспекцију опреме под притиском обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор према Закону о енергетици, Закону о ефикасном коришћењу енергије, Закону о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника, Закону о тржишном надзору и другим законима и прописима из области опреме под притиском, као и други послови из делокруга Одељења.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19