Насловна » Архива » Јавне расправе

Архива

Јавне расправе

 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-331/2019 од 18. јануара 2019. године у периоду од 21. јануара до 11 фебруара 2019. године спроведена је јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије.

Закључак Одбора за привреду и финансије са Програмом јавне расправе

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије који је био на јавној расправи

Образложење

Преглед одредаба Закона о ефикасном коришћењу енергије које се мењају, односно допуњују који је био на јавној расправи

Извештај о јавној расправи

 

Обавештење о отварању ЈАВНЕ РАСПРАВЕ о тексту предлога:

Трећи акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије за период од 2016. до 2018. године

Министарство рударства и енергетике позива заинтересоване стране да примедбе, предлоге и сугестије доставе Министарству путем електронске поште на адресу:
miomira.lazovic@mre.gov.rs,
У форми приложеног ОБРАЗАЦ

Јавна расправа траје до ПЕТКА 09. децембра 2016. године.

 

Обавештење о отварању јавне расправе за измене и допуне уредби којима се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива и обележавање (маркирање) деривата нафте

У поступку припреме измена и допуна уредби којима се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива и обележавање (маркирање) деривата нафте, Министарство рударства и енергетике позива заинтересоване стране да доставе примедбе, предлоге и сугестије на припремљени текст:

 1. Уредбе о допунама уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте,
 2. Уредба о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: snezana.ristic@mre.gov.rs, на српском језику, у форми приложеног обрасца на за сваку уредбу посебно. ОБРАЗАЦ 1.

Јавна расправа траје до 21. новембра 2016. године.

 

Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar

 1. Предлог правилника
 2. Образац за достављање примедби на наведени Предлог Правилника

Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата

 1. Предлог правилника
 2. Образац за достављање примедби на наведени Предлог Правилника

 

Обавештење о отварању јавне расправе за уредбе којима се у производњи
електричне енергије подстиче коришћење обновљивих извора енергије
и високоефикасна когенерација

У поступку припреме уредби којима се у производњи електричне енергије подстиче коришћење обновљивих извора енергије, као и високоефикасна когенерација, Министарство рударства и енергетике позива међународне и домаће финансијске институције, инвеститоре, удружења привредника, стручну јавност, грађане и остала заинтересована лица да узму учешће у изради следећих аката:

 1. Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
 2. Уредба o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
 3. Уредбa o утврђивању стандардних модела уговора о откупу електричне енергије

Примедбе, предлози и сугестије, за време трајања јавне расправе, достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: oie@mre.gov.rs , на српском језику, у форми приложеног обрасца на за сваку уредбу посебно. ОБРАЗАЦ

Јавна расправа траје до 19. октобра 2015. године.

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о рударству и геолошким истраживањима

Текст Нацрта Закона са уграђеним примедбама

 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о рударству и
геолошким истраживањима

У поступку припреме закона којим се уређује област геолошких истраживања и рударства, Министарство рударства и енергетике спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима, у периоду од 30. априла до 19. маја 2015. године.

Примедбе, предлози и сугестије, за време трајања јавне расправе, достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: milica.zoric@mre.gov.rs и mihailo.milosevic@mre.gov.rs и на адресу: Министарство рударства и енергетике, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима”.

Јавну расправу о Нацрту закона, организоваће Министарство, у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се одржати у Београду, 18. мај 2015. године у 10 часова у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, Београд.

 1. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима
 2. Образац за достављање примедби на наведени Нацрт закона

Предлог Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање
нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе

Министарство рударства и енергетике је на основу Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број: 145/14) припремило Предлог Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе.

Примедбе и сугестије се могу достављати до 15. мaja 2015. године путем електронске поште на адресу: snezana.ristic@mre.gov.rs и olga.antic@mre.gov.rs. на приложеном обрасцу.

 1. Предлог Правилника са припадајућим обрасцима (зип датотека)
 2. Образац за достављање примедби на предлог правилника

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19