Насловна » Отворени подаци

Отворени подаци

Отворени подаци

На овој страници се налазе јавно доступни подаци из евиденција које Министарство рударства и енергетике води а могуће их је приказати у машински читљивим форматима погодним за поновну употребу. Како се буду проширивале и развијале јавно доступне евиденције биће такође постављене на Интернет презентацију.

Сви подаци се такође налазе на порталу отворених података, линк:

data.gov.rs/sr/organizations/ministarstvo-rudarstva-i-energetike/#datasets

Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе. Регистар садржи: - број и датум решења о издавању енергетске дозволе; - податке о подносиоцу захтева коме је издата енергетска дозвола; - податке о врсти енергетског објекта; - основне техничке и друге податке о енергетском објекту; - податке о локацији енергетског објекта; - податке о инвестиционој вредности енергетског објекта; - рок важења издате, односно продужене енергетске дозволе.

Регистар повлашћених произвођача електричне енергије. У складу са законским обавезама, на свака три месеца Министарство рударства и енергетике врши ажурирање Регистра повлашћених произвођача енергије. Овде је доступан у формату отвореног податка.

Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење“ - BEWARE (BEyound landslide aWAREness) који укључују локалитет, координате, опис процеса и терена, угроженост објеката и људи за 25 општина у Србији.

Геолошки речници усаглашени са GeoSciML-ом су саставни део Геолошког Информационог Система Србије (ГеолИСС), а користе се за контролу домена, класификацију и симболизацију, изведени из ГеолИССТерм-а.

Геологија Србије 1:500000, пројекат Једна Геологија(OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кориговано и приређено од стране ГеолИСС тима, РГФ, Универзитета у Београду и Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике Јули, 2016.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19