Насловна » Инспекцијски надзор » Годишњи извештаји о раду инспекција

Инспекцијски надзор

Годишњи извештаји о раду инспекција

Одељење инспекције опреме под притиском

Извештај о раду Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2016. годину

Извештај о раду Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2017. годину

Извештај о раду Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2018. годину

Извештај о раду Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2019. годину

 

Одељење геолошке и рударске инспекције

Извештај о раду Одељења геолошке и рударске инспекције за 2016. годину

Извештај о раду Одељења геолошке и рударске инспекције за 2017. годину

Извештај о раду Одељења геолошке и рударске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду Одељења геолошке и рударске инспекције за 2019. годину

 

Одељење електроенергетске инспeкције

Извештај о раду Одељења електроненергетске инспекције за 2016. годину

Извештај о раду Одељења електроненергетске инспекције за 2017. годину

Извештај о раду Одељења електроненергетске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду Одељења електроненергетске инспекције за 2019. годину

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19