Насловна » Инспекцијски надзор » План инспекцијског надзора

Инспекцијски надзор

План инспекцијског надзора

2017

План рада Одељења геолошке и рударске инспекције за 2017. годину

План инспекцијског надзора Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2017. годину

План инспекцијског надзора Одељења за електроенергетску инспекцију за 2017. годину

 

2018

План рада Одељења геолошке и рударске инспекције за 2018. годину

План инспекцијског надзора Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2018. годину

План инспекцијског надзора Одељења за електроенергетску инспекцију за 2018. годину

 

2019

План рада Одељења геолошке и рударске инспекције за 2019. годину

План инспекцијског надзора Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2019. годину

План инспекцијског надзора Одељења за електроенергетску инспекцију за 2019. годину

 

2020

План рада Одељења геолошке и рударске инспекције за 2020. годину

План инспекцијског надзора Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2020. годину

План инспекцијског надзора Одељења за електроенергетску инспекцију за 2020. годину

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19