Насловна » Инспекцијски надзор » Списак надзираних субјеката и објеката са утврђеним степеном ризика

Инспекцијски надзор

Списак надзираних субјеката и објеката са утврђеним степеном ризика

У складу са чланом 8. став 5. Закона о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/2015) Инспекција опреме под притиском објављује:

 

Списак надзираних субјеката и објеката у 2016. години са утврђеним степеном ризика

Списак надзираних субјеката и објеката у 2017. години са утврђеним степеном ризика

Списак надзираних субјеката и објеката у 2018. години са утврђеним степеном ризика

Списак надзираних субјеката и објеката у 2019. години са утврђеним степеном ризика

 

У складу са чланом 8. став 5. Закона о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/2015) Електроенергетска инспекција објављује:

 

Списак надзираних субјеката и објеката у 2019. години са утврђеним степеном ризика

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19