Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Потврда о гаранцији порекла МС

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје се потврда о гаранцији порекла минералне сировине-ресурса

Кратак опис услуге: Ова услуга се пружа на основу члана 82. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015)

Категорије лица која имају право на услугу:Правна лица која имају валидна одобрења издата од стране Министарства.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: 30 дана. Стварни рок је 7 – 15 дана.

Уз захтев за издавање потврде о гаранцији порекла доставља се податак о: носиоцу експлоатације, врсти, количини и планираној употреби минералне сировине која је предмет промета.

Образац за подношење Захтева за издавања издавање потврде о гаранцији порекла можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 23)

Наведени захтев се може поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул. Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за правне и економске послове у области геологије и рударства Милице Зорић (marija.markovic@mrе.gov.rs)

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19