Насловна » Архива » Актуелности » Јул 2017.

Архива

Актуелности

Јул 2017.

26.07.2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВЕ САВЕТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 40. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14), Комисија за спровођење поступка за избор кандидата за председника и чланове Савета Агенције за енергетику Републике Србије, образована Одлуком Владе о образовању Комисије за спровођење поступка за избор кандидата за председника и чланове Савета Агенције за енергетику 05 Број 02-457/2017 од 24. јануара 2017. године („Службени гласник РС“, број 5/17) (у даљем тексту: Комисија), расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВЕ САВЕТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Комплетан текст огласа можете прочитати овде

Изјава о непостојању функције у странци овде ;

Изјава о непостојању сродства овде;

Изјава о неосуђиваности овде ;

Изјава о прибављању података овде.

25.07.2017.

ЈАВНА РАСПРАВА O ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ
ПРОГРАМ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ДО 2025. ГОДИНЕ СА
ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2030. ГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2017. ДО 2013. ГОДИНЕ

 

И

 

ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОГРАМА
ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ДО 2025. ГОДИНЕ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2030. ГОДИНЕ, ЗА
ПЕРИОД 2017. ГОДИНЕ ДО 2023. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У Привредној комори Србије одржана је јавна расправа о Предлогу уредбе о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике за период 2017. до 2023. године и Извештају о стратешкој процени утицаја Програма остваривања Стратегије развоја енергетике на животну средину.

 Jавна расправа o предлогу уредбе којом се утврђује програм остваривања стратегије развоја енергетике републике србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2013. године
и
Извештају о стратешкој процени утицаја програма остваривања стратегије развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године усвојена је у децембру 2015. године и дефинише основне оквире енергетске политике Србије у наредном периоду, подсетила је државни секретар Министарства рударства и енергетике, Мирјана Филиповић, отварајући јавну расправу у ПКС. Стратегија је базирана на неколико кључних аспеката:

- на обавезе Републике Србије које проистичу из Уговора о Енергетској заједници, и политици Републике Србије, у погледу придруживања Европској Унији;
- на обезбеђење сигурног, поузданог и квалитетног снабдевања енергијом и енергентима, на основу расположивих енергетских ресурса и потенцијала, као и на неопходност даљег развоја енергетског сектора и његовог мрежног и тржишног увезивања са регионом, у складу са реалним могућностима и потребама.

Скуп у ПКС посвећен је представљању Програма остваривања Стратегије којим се детаљно разрађује Стратегија развоја енергетике. Документ садржи три важна поглавља.

 Jавна расправа o предлогу уредбе којом се утврђује програм остваривања стратегије развоја енергетике републике србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2013. године
и
Извештају о стратешкој процени утицаја програма остваривања стратегије развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину

 • Једно је поглавље којим се дефинишу стратешки енергетски пројекти. Тим поглављем се имплементира Уредба 347 Европске Уније о смерницама за трансевропску енергетску инфраструктуру, чиме ће се омогућити бржа реализација пројеката од стратешког значаја на националном и регионалном нивоу, истакла је државни секретар Министарства рударства и енергетике, Мирјана Филиповић.

Она је навела и поглавље којим се дефинишу циљеви, индикатори, мере, активности и пројекти, и то за све области енергетике: електричну, као и топлотну енергију, обновљиве изворе енергије, али и угаљ, нафту, природни гас и енергетску ефикасност. Трећим поглављем представља се листа пројеката који су предмет Програма остваривања стратегије према приоритету.

Министарство рударства и енергетике настојало је да припреми реалан, оперативан документ, што опет значи да је, као такав, подложан промени и сталном унапређењу. Документом се јасно исказује потреба унапређења «енергетског микса» Србије, у циљу достизања одрживог развоја енергетике и уважавања аспекта заштите животне средине.

 Jавна расправа o предлогу уредбе којом се утврђује програм остваривања стратегије развоја енергетике републике србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2013. године
и
Извештају о стратешкој процени утицаја програма остваривања стратегије развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину

 • Наиме, предвиђено је повлачење из рада 8 термоблокова, а највећи део нових капацитета за производњу електричне и топлотне енергије, чија изградња је предвиђена Програмом остваривања стратегије, су капацитети базирани на обновљивим изворима енергије. Дефинисани су и пројекти модернизације постојећих капацитета у области производње електричне и топлотне енергије, у циљу унапређења енергетске ефикасности и заштите животне средине. Међутим, треба да будемо свесни да промене не могу да настану преко ноћи, већ да је у питању дужи процес, нагласила је Мирјана Филиповић.

Она је истакла да је веома важно имати у виду величину и структуру енергетског сектора и с тим у вези, реалне могућности развоја српске енергетике с једне стране, и обезбеђење сигурности снабдевања са друге. Наиме, укупна потрошња примарне енергије износи око 15 милиона тона еквивалентне нафте годишње.

 Jавна расправа o предлогу уредбе којом се утврђује програм остваривања стратегије развоја енергетике републике србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2013. године
и
Извештају о стратешкој процени утицаја програма остваривања стратегије развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину

 • Расположиви енергетски потенцијал обновљивих извора енергије је процењен на 5.65 милиона тона еквивалентне нафте годишње а производња електричне енергије задовољава домаће потребе, при чему је 70 одсто ове производње из термосектора, 30 одсто је из хидросектора, док је по питању нафте и гаса, Србија високо увозно зависна. Са друге стране, Србија се граничи са 8 земаља и има геополитички положај који није довољно искоришћен, подсетила је, у ПКС, државни секретар Мирјана Филиповић.

У поступку израде документа обављене су консултације са свим водећим енергетским компанијама, и Агенцијом за енергетику а као подлога, коришћена су сва неопходна и расположива документа. Почетком маја 2017. године, спроведене су јавне консултације ради укључивања јавности у израду овог документа а поред тога, организована је јавна расправа која ће трајати месец дана, што је наставак досадашње праксе овог министарства - да на крајње транспарентан начин, уз максимално укључивање и уважавање јавности, дефинише своја стратешка документа.

 Jавна расправа o предлогу уредбе којом се утврђује програм остваривања стратегије развоја енергетике републике србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2013. године
и
Извештају о стратешкој процени утицаја програма остваривања стратегије развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину

Филиповићева је учеснике скупа подсетила да је у процесу израде Стратегије развоја енергетике Републике Србије, јавна расправа трајала готово три месеца, да је организовано 7 скупова у 4 града Србије (Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу), као и да је организован скуп посебно за дипломатски кор, Делегацију Европске Уније и Енергетску заједницу. Стратегија је представљена и Европској Комисији 2014. Године.

 Jавна расправа o предлогу уредбе којом се утврђује програм остваривања стратегије развоја енергетике републике србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2013. године
и
Извештају о стратешкој процени утицаја програма остваривања стратегије развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. године до 2023. године на животну средину

 • Циљ Министарства рударства и енергетике је, верујем, исти за све - а то је да својим радом допринесемо напретку, бољем животу и лепшој животној средини свих нас, јер сви живимо у истој земљи, закључила је државни секретар министарства, Мирјана Филиповић уз позив да учинимо овај документ што је могуће квалитетнијим.

24.07.2017.

Потписивање Меморандумa о разумевању између Владе Републике Србије и
компаније Рио Тинто у вези имплементације Пројекта “Јадар”

Влада Републике Србије и компанија Рио Тинто потписале су Меморандум о разумевању, у вези имплементације Пројекта “Јадар”. Меморандум ће омогућити формирање заједничких радних група између Владе и компаније, како би се омогућио ефикаснији развој Пројекта “Јадар” кроз студијску фазу и процес добијања дозвола, а у складу са законом.

 Потписивање Меморандумa о разумевању између Владе Републике Србије и компаније Рио Тинто 
у вези имплементације Пројекта “Јадар”

Пројекат “Јадар”, који компанија Рио Тинто развија у Србији, односи се на развој лежишта литијума и бората светске класе. Уколико се реализује, моћи ће да задовољи значајан део светске потражње за литијумом и боратима

 Потписивање Меморандумa о разумевању између Владе Републике Србије и компаније Рио Тинто 
у вези имплементације Пројекта “Јадар”

Потписивању Меморандума присуствовала je премијерка Ана Брнабић која је том приликом изјавила: „Да би се домаћа привреда равномерно развијала, неопходно је покретање економског развоја на локалу, а пројекат “Јадар” значајно ће утицати на развој Лознице и целог региона. Пројекат ангажује домаће и светске стручњаке који поред социо-економских параметара посебну пажњу посвећују и заштити животне средине, без чега је сваки даљи напредак незамислив. Компанија Рио Тинто до сада је уложила 90 милиона долара у пројекат Јадар, а покретање производње је планирано 2023. године што потврђује дугорочност и стабилност пројекта. Повећањем инвестиција у Србији директно се убрзава економски раст и то је предуслов за унапређење квалитета живота сваког грађанина, што је најважнији задатак Владе Србије“.

 Потписивање Меморандумa о разумевању између Владе Републике Србије и компаније Рио Тинто 
у вези имплементације Пројекта “Јадар”

Александар Антић, министар рударства и енергетике, потписао је Меморандум у име Владе Републике Србије.

 • У развој Пројекта “Јадар”, компанија Рио Тинто до сада је инвестирала око 90 милиона америчких долара. Верујем да ће потписивање Меморандума о разумевању убрзати све активности у процесу отварања рудника и почетка експлоатације литијума, што ће капитално утицати на развој Србије. Развој пројекта у задатим временским оквирима, и његова имплементација учиниће Србију кључним прерађивачем два веома важна елемента – литијума и бора – који су битни за савремени развој. На тај начин ћемо дати замајац расту српске економије”, истакао је министар рударства и енергетике Александар Антић.

 Потписивање Меморандумa о разумевању између Владе Републике Србије и компаније Рио Тинто 
у вези имплементације Пројекта “Јадар”

Сајмон Трот, извршни директор Рио Тинто Со, уранијум и борати, потписао је Меморандум у име компаније Рио Тинто.

 • Веома смо задовољни напретком у потписивању Меморандума о разумевању, којем сведочимо данас у Београду. Меморандум полаже темеље за ефикаснију разраду нашег пројекта кроз све пројектне фазе, чиме доводимо Србију и Рио Тинто корак ближе циљу да постанемо водећи извор понуде литијумом и боратима на светском нивоу,” рекао је Сајмон Трот.

 Потписивање Меморандумa о разумевању између Владе Републике Србије и компаније Рио Тинто 
у вези имплементације Пројекта “Јадар”

Пројекат “Јадар” може да донесе значајне дугорочне и одрживе користи за Србију и локалну заједницу током дугог периода од више деценија, за многе њене генерације. Пројекат се имплементира у складу са највишим међународним стандардима безбедности и заштите на раду, заштите животне средине и стандарда сарадње с локалном заједницом. Уколико пројекат добије сва одобрења, компанија планира да инвестира значајна капитална средства у његов развој, изградњу рудника и нову, иновативну технологију за прераду јадарита.

 Потписивање Меморандумa о разумевању између Владе Републике Србије и компаније Рио Тинто 
у вези имплементације Пројекта “Јадар”

21.07.2017.

Обележена рударска слава Свети Прокопије - Министри Антић
и Стефановић у Колубари

Службом и ломљењем славског колача у Храму Покрова Пресвете Богородице у Барошевцу и одавањем почасти јамским рударима у Рудовцима, у Рударском басену „Колубара,“ обележена је рударска слава Свети Прокопије. Прослави, коју су организовали синдикати ЕПС-а и „Колубаре“, присуствовали су министри, чланови НО ЈП ЕПС, представници пословодства, радника и бројни гости.

Министар рударства и енергетике Александар Антић честитао је свим рударима славу, са жељом да их њихов заштитник чува и да тај изузетно тежак посао раде безбедно, да обезбеде материјалну сигурност својим породицама и да им се свакога дана врате кући. Уз присећање на синдикалне борбе рудара за већа права, министар Антић констатовао је „да можемо слободно да кажемо да смо се сви заједно изборили да тај посао у Србији буде уважен и поштован.

 Обележена рударска слава Свети Прокопије - Министри Антић и Стефановић у Колубари

 • Желим да се захвалим свим запосленима у ЕПС-у, рударима, представницима синдиката, зато што смо у претходном периоду имали квалитетан и партнерски однос. Резултат је поштен и квалитетан колективни уговор који запосленима у ЕПС-у, а пре свега рударима, гарантује права која заслужују и увек ћемо се борити да њихова права буду још већа. Иако смо почетком године имали релативно слабије резултате у производњи угља као последицу хладног јануара, и клизишта на Пољу „Д”, снажним ангажовањем рудара и менаџмента компаније успели смо да достигнемо планове и да нам електроенергетски систем остане стабилан - истакао је Антић.

Он је казао да Влада Републике Србије жели да са синдикатима има дијалог и партнерски однос, заснован на уважавању захтева али и на уважавању реалности. Ми смо такав однос са синдикатима ЕПС-а и Колубаре изградили а дубоко верујем да ћемо такав однос остварити и са свим другим синдикатима у привреди Србије, казао је Антић. Он је подсетио да рудари у „Електропривреди Србије“ обављају изузетно тежак, ризичан и одговоран посао и да је кључно да се део предстојећег великог инвестиционог циклуса усмери ка рударском сектору.

Обележавњу су присуствовали и потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, в.д. генералног директора Милорад Грчић, председник Синдиката ЕПС Милан Ђорђевић и председник Синдиката „Колубара“ Миодраг Ранковић који су честитали славу свим рударима у Србији.

Београд, године

17.07.2017.

ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ РАСПРАВА
О ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОГРАМА
ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ДО 2025. ГОДИНЕ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2030. ГОДИНЕ, ЗА
ПЕРИОД 2017. ГОДИНЕ ДО 2023. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У поступку припреме Предлога уредбе којом се утврђује Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2013. године (у даљем тексту: Предлог уредбе) у оквиру којег је припремљен и Извештај о стратешкој процени утицаја Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017. до 2023. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о СПУ), Министарство рударства и енергетике спроводи јавне расправе о Предлогу уредбе и Извештају о СПУ.

Јавне расправе о Предлогу уредбе и о Извештају о СПУ, спровешће се истовремено у периоду од 19. јула до 19. августа 2017. године. Презентације Предлога уредбе и Извештаја о СПУ одржати ће се 25. јула 2017. године, од 10:00 до 13:00 часова, у Привредној комори Србије, сала I, Ресавска 13-15, Београд.

Предлог уредбе и Извештаја о СПУ могу се преузети са интернет странице Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs у делу Јавне расправе. Примедбе, предлози и сугестије достављају се на адресу Министарствa рударства и енергетике, Краља Милана 36, Београд или електронским путем на е-адресу: jelena.tomasevic@mre.gov.rs.

По окончању јавне расправе Министарство рударства и енергетике ће анализирати све сугестије, предлоге и примедбе и сачинити извештаје о спроведеним јавним расправама.

15.07.2017.

Министар рударства и енергетике Александар Антић састао
се у Влади Србије, са министарком спољних послова
Аустралије, Џули Бишоп

Министар рударства и енергетике Александар Антић састао се у Влади Србије, са министарком спољних послова Аустралије, Џули Бишоп. На састанку, који је одржан у оквиру званичне посете министарке Бишоп Београду, констатовано је да Србија има велики интерес за унапређење политичких односа са Аустралијом, као и да ће ова посета допринети и бољим свеукупним економским односима двеју земаља.

Министар Антић подсетио је да Србија има велики потенцијал у сектору рударства, али и на значајно учешће аутралијског капитала у рударски компанијама, а пре свега мултинационалне компаније Рио Тинто, која има велику активност у околини Лознице, где у оквиру пројекта "Јадар", врши истраживања јединствене минералне композиције руде литијума.

 Министар рударства и енергетике Александар Антић састао се у Влади Србије, са министарком спољних послова Аустралије, Џули Бишоп

 • Пројекат "Јадар" представља озбиљан и значајан посао за компанију Рио Тинто, али и велики потенцијал за развој Србије, имајући у виду да ће се то налазиште светске класе брзо наћи у фази отварања рудника, који ће генерисати више од 10 одсто светске производње литијума", нагласио је министар Антић.

То представља додатни основ за даљи развој сарадње две земље у сектору рударства а све веће присуство аустралијских компанија на рударским конференцијама у Србији, говори у прилог томе да Србија за њих постаје привлачно тржиште.

 • Србија има добар Закон о рударству и геолошким истраживањима и оцењена је као сигурна и стабилна држава за инвестирање, што поткрепљује чињеница да се у сектору рударства, компаније одлучују на дугорочна улагања и да је Србија, отпочињањем пројекта "Јадар, задобила поверење ино инвеститора, оценио је министар Антић и додао да наша држава у области рударства прави wин-wин комбинацију, што је у интересу како Сбије, тако и страних улагача.

Шефица дипломатије Аустралије, Џули Бишоп констатовала је да је Србија виђена као као стабилна демократска држава са развијеним институцијама и слободним тржиштем.

 Министар рударства и енергетике Александар Антић састао се у Влади Србије, са министарком спољних послова Аустралије, Џули Бишоп

 • Рио Тинто је социјално и безбедносно одговорна компанија, пројекат "Јадар" је налазиште светске класе и уколико се реализује, моћи ће да задовољи значајан део светске производње за литијумом и боратима. Та компанија спада у светске лидере по експлоатацији руда а потписивање предвиђеног Меморандума о разумевању би дао додатни замајац економској размени двеју земаља, нагласила је Џули Бишоп.

Обе стране констатовале су да рударски бизнис није само експлоатација руда, већ и одговорно понашање према људским животима, квалитетна сарадња са локалним самоуправама и висока свест о очувању животне средине. Министар Антић закључио је да аустралијске компаније те стандарде поштују и примењују на српском тржишту, као и да је српска страна заинтересована да своје потенцијале стави на располагање тамошњим фирмама, и подсетио да у овом тренутку постоји око 100 значајних поља на којима се врше истраживања.

12.07.2017.

Саопштење

Министар рударства и енергетике Александар Антић састао се данас са својом бугарском колегиницом – министарком енергетике Теменушком Петковом. На састанку је констатовано да је сарадња између Бугарске и Србије на високом нивоу, поготово у енергетском сектору.

Саопштење

На састанку двоје министара енергетике разматрани су заједнички пројекти који су у току, а пре свега изградња Интерконектора Бугарска – Србија. Ове године, у Софији је већ потписан Меморандум о разумевању за изградњу пројекта гасног интерконектора Бугарска – Србија.

Саопштење

Министри енергетике две земље нагласили су да ће изградња гасног Интерконектора између Бугарске и Србије побољшати снабдевање гасом у целом региону. Министарка енергетике Бугарске Теменушка Петкова, информисала је министра Антића о развоју пројекта бугарског гасног чворишта, чија ће изградња допринети диверсификацији гасног снабдевања и увелико развити тржиште гаса у региону.

Саопштење

На састанку је истакнуто да ће се израдњом бугарског гасног чворишта омогућити да се додатне количине гаса из нових извора, укључујући потенцијале Јужног гасног коридора, Турског тока, као и LNG терминала у региону, усмере ка Србији и другим државама Југоисточне Европе.

Саопштење

У Министарству рударства и енергетике, договорено је да се све активности раде координирано, да је из тих разлога данас потписан Меморандум о разумевању за координисани развој гасно-транспортних система, на територији Републике Србије и Републике Бугарске, уз поштовање европског законодавства и правила ЕУ. Меморандум су потписали директор „Србијагаса“ Душан Бајатовић и представник бугарске фирме „Булгартрансгас“.

Саопштење

Министар Антић и министарка Петкова оценили су да је сарадња две државе на високом нивоу, да се наши укупни односи додатно развијају и да ћемо, у наредном периоду, имати већи број заједничких пројеката, пре свега у области енергетике.

Саопштење

Служба за информисање

10.07.2017.

Билатерални разговор министара Антића и Албајрака

Министар рударства и енергетике Републике Србије Александар Антић, борави у Истанбулу 9. и 10. јула ради учешћа на Светском нафтном конгресу, током којег је имао билатерални разговор са министром рударства и енергетике Републике Турске, Бератом Албајраком.

Билатерални разговор министара Антића и Албајрака

У пријатељском и садржајном разговору двојица министара потврдилла су добре и пријатељске односе између две земље. Потврда томе биће и сутрашњи сусрет председника Републике Србије Александра Вучића и Републике Турске Реџепа Таипа Ердогана, и учешће председника Републике Србије на Светском нафтном конгресу у Истанбулу.

Обострано је оцењено да између две земље постоје велики потенцијали за даље јачање и унапређење сарадње на свим пољима, а посебно у области енергетике.

Билатерални разговор министара Антића и Албајрака

Министар Антић је пренео наш интерес за диверсификацију гасног снабдевања Републике Србије, и у том смислу - интерес за сарадњу са Републиком Турском.

Договорено је да о питањима од највећег интереса на пољу енергетске сарадње двојица министара одреде сараднике који би били у непосредном контакту.

Билатерални разговор министара Антића и Албајрака

Турски министар нагласио је да је за Републику Турску, Република Србија кључна земља на Балкану, са којом жели даље јачање свестране билатералне сарадње. Двојица министара договорила су се да се до краја године одржи билатетални састанак у Београду или Истанбулу, како би се наставили разговори.

03.07.2017.

Министар рударства и енергетике Александар Антић на свечаном
обележавању измештања корита реке Колубаре

Измештањем корита реке Колубаре створен је један од предуслова за отварање Великог поља "Г" где се налази 36,4 милиона тона угља, а министар рударства и енергетике Александар Антић и в.д. директор ЕПС-а Милорад Грчић, поручили су да је ово изузетно значајан дан за стабилност енергетског система у Србији.

 Министар рударства и енергетике Александар Антић на свечаном обележавању измештања корита реке Колубаре

Део реке који ће добити нови ток дуг је 2,6 километара, а измештање реке представља другу фазу пројекта, чија је прва фаза урађена пре десет година. Укупна вредност инвестиције је скоро 14 милиона евра, када се саберу средства која је РБ "Колубара" уложила и средства која су уложена ангажујући извођаче да ураде овај велики пројекат.

Током свечаног обележавање измештања корита Колубаре, министар рударства и енергетике Александар Антић истакао је да су "Колубара", производња угља у Електропривреди Србије, укључујући и коп Дрмно, стратешки важни за наш енергетски систем, узимајући у обзир да ми готово 70 одсто електричне енергије производимо из угља.

 • Да бисмо то обезбедили, морамо годишње да откопамо и произведемо готово 37-38 милиона тона угља, од чега у 'Колубари' 28-29 милиона, а ове године можда и целих 30 милиона тона", казао је Антић.

Да би се то обезбедило, навео је, копови морају константно да се крећу, да раде.

 • - Реч је о једном изузетном технолошком процесу, који људи у 'Колубари' раде, како би обезбедили да се тај процес сваке године одиграва континуирано и да сваке године имамо потребну производњу угља, која је неопходна за стабилност енергетског система", истакао је Антић.

Како је рекао, да би се то дешавало, читава насеља морају да се изместе, постојећа инфраструктура, а понекад и токови река, као и значајни магистрални правци, као што је Ибарска магистрала.

Антић је честитао људима из "Колубаре" који су носили тај пројекат и свим извођачима радова, на челу са "Енергопројектом", који су извели тај, како је рекао, капитално важан и изузетно сложен технолошки процес.

03.07.2017.

Потписан Меморандум о разумевању о сарадњи у области нафтне
и гасне привреде Србије и Кувајта

Министар рударства и енергетике Александар Антић и заменик министра спољних послова Кувајта Халед Сулејман Ал – Џарала (Khaled Sulaiman Al – Jarallah) потписали су, у Министарству рударства и енергетике, Меморандум о сарадњи две земље у области нафтне и гасне привреде.

 Потписан Меморандум о разумевању о сарадњи у области нафтне и гасне привреде Србије и Кувајта

Министар Антић казао је да ће сарадња две земље бити унапређена, да је Србија спремна да учи и размењује искуства са Кувајтом, који има огромне резерве нафте.

 • Чињеница да немамо довољно нафте нас само обавезује да оно што имамо још више поштујемо, и да учимо како то да искористимо на најквалитетнији могући начин, казао је министар рударства и енергетике Александар Антић.

 Потписан Меморандум о разумевању о сарадњи у области нафтне и гасне привреде Србије и Кувајта

Потписивање Меморандума треба да буде почетак успешне сарадње две државе на највишем нивоу, казао је министар Антић, а првенствено стручњака из те области. Он је нагласио да је потребно у потенцијалне пројекте укључити заједничку Мешовиту комисију за економску сарадњу, како би знање и искуство било искоришћено на најефикаснији могући начин.

 • Ова Комисија представља важан механизам да у потпуности искористимо потенцијале наших билатералних односа а требало би да настојимо да састанци Комисија буду редовни, рекао је заменик министра спољхних послова Кувајта, Khaled Sulaiman Al – Jarallah, приликом потписивања Меморандума.

 Потписан Меморандум о разумевању о сарадњи у области нафтне и гасне привреде Србије и Кувајта

На састанку је обострано констатовано да осим области нафтне привреде, постоји низ отворених могућности за сарадњу, узимајући у обзир да су српске фирме раније учествовале у реализацији значајних инфраструктурних пројеката у Кувајту. Заменик министра спољних послова Кувајта изнео је став да постоје воља и одлучност да се сарадња две државе интензивира, што је показано управо овом посетом Србији. Обе стране констатовале су изузетно добру сарадњу две амбасаде, што представља додатну окосницу за унапређење економских односа две земље. Српски министар предложио је да, уколико се следеће заседање Мешовите комисије одржи у Кувајту, тај догађај треба искористити за организацију пословног форума, како би се тамошњој јавности представила шира лепеза потенцијала Србије. Састанку у Министарству рударства и енергетике присуствовали су и амбасадор Кувајта у Београду – Јусеф Абдул Самад (Yousef Abdul Samad), као и државни секретар Министарства спољних послова Републике Србије, Немања Стевановић.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19