Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

2020. година

Одржавање информационог система за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента - СЕМИС, ЈН 10/20
Рок за подношење понуда је 12.10.2020. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање EsriArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС система (енергетског информационог система), ЈН 8/20
Рок за подношење понуда је 01.07.2020. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка – Сервисирање службених возила, Партија 2 - Сервисирање службених возила марке Dacia, ЈН 7/20
Рок за подношење понуда је 06.07.2020. године до 09:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка – Гориво, Партија 1 – Evro Premium BMB 95, Партија 2 – Evri Dizel, ЈН 6/20
Рок за подношење понуда је 18.06.2020. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - за Партију 1 - Evro Premium BMB 95

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - за Партију 2 – Evro Dizel

 

Jавна набавка – Сервисирање службених возила, ЈН 4/20
Рок за подношење понуда је 09.03.2020. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора – Партија 1: Сервисирање службених возила марке Opel Vektra club и Chevrolet cruze и Партија 3: Сервисирање службених возила марке Mazda

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка – Партија 2: Сервисирање службених возила марке Dacia

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1: Сервисирање службених возила марке Opel Vektra и Chevrolet cruze

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 3: Сервисирање службених возила марке Mazda

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за Партију 2: Сервисирање службених возила марке Dacia

 

Jавна набавка – Писано и усмено превођење, ЈН 2/20
Рок за подношење понуда је 02.03.2020. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Ангажовање једног тематског стручњака са пуним радним временом за подршку администрацији Србије у имплементацији ЕУСАИР (Стратегија ЕУ за Јадранско-јонску регију), нарочито за званично постављеног координатора стуба (КС) за Стуб 2, Подгрупа за енергетику, ЈН-1/20
Рок за подношење понуда је 28.02.2020. године до 10:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка – Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 3/20
Рок за подношење понуда је 21.02.2020. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка услуга – Израда студије о моделима капацитивног механизма, ЈН 17/19
Рок за подношење понуда је 30.01.2020. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка услуга – Анализa техничких прописа у области електроенергетике у делу надземних водова, примена CENELEC и IEC стандарда у циљу превазилажења препрека у Мерилу 1 за ПП 1, ЈН 18/19
Рок за подношење понуда је 20.01.2020. године до 09:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка услуга – Израда студије о опреми под притиском и једноставним посудама под притиском, ЈН 15/19
Рок за подношење понуда је 20.01.2020. године до 09:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка услуга – Израда Анализе услова и начина прикључења на гасоводни систем и проблема у снабдевању природним гасом, са предлогом мера, ЈН 16/19
Рок за подношење понуда је 20.01.2020. године до 09:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19