Насловна » Јавне набавке » Управа за резерве енергената

Јавне набавке

Управа за резерве енергената

 Преузмите документ План јавних набавки за 2020. годину – Управе за резерве енергената

 

Јавна набавка добара деривата нафте - гасно уље евро дизел (SRPS EN 590), Oтворени поступак, - ЈН бр. 04/2020

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - енглески

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка услуге стручног надзора по уговору за изградњу два резервоара од по 20.000 m3 Р-23 и Р-25, мешачке кућице МК-23/25 и пратеће инфраструктуре са повезивањем на постојећу инфраструктуру на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН 03/2020

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке Услуга квалитативне и квантитативне контроле обавезних резерви нафте и деривата нафте – Јавна набавка бр. 02/2020

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке добара сирове нафте - Jавна набавка бр. 01/2020

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Call for the submission of bids for the public procurement

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави 2020

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка 2020

 

Понуда за јавну набавку услуге – Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте (Тикети) – ЈН бр. 02/2019

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда (English)

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока подношења понуда

 Преузмите документ Питања и одговори 5

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Сирова нафта и дериват нафте - Гасно уље Евро дизел (СРПС ЕН 590), ЈН 01/2019

 Преузмите документ Позив за подношење понуда (Српски)

 Преузмите документ Позив за подношење понуда (English)

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19