Насловна » Архива » Актуелности » Фебруар 2015.

Архива

Актуелности

Фебруар 2015.

25.2.2015.

ДИРЕКТИВА О ИНДУСТРИЈСКИМ ЕМИСИЈАМА (2010/75/ЕУ) – УСЛОВИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТИ КОЈЕ ПРУЖА ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ

 Директива о индустријским емисијама

У склопу активности пројекта  "Спровођење закона у области контроле индустријског загађења (IPPC), спречавања хемијских удеса (Seveso) и успостављање ЕМАС система", чије финансирање је обезбеђено из средстава Европске уније, 25. фебруара 2015. године, у просторијама Привредне коморе, одржана је конференција под називом “ДИРЕКТИВА О ИНДУСТРИЈСКИМ ЕМИСИЈАМА (2010/75/ЕУ) – УСЛОВИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТИ КОЈЕ ПРУЖА ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ”.

Конференцију су отворили и у својим уводним излагањима подржали г-ђа Стана Божовић, државни секретар, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, г-ђа Мирјана Филиповић, државни секретар, Министарство рударства и енергетике, г-дин Рицхард Маша, шеф сектора у Делегацији Европске уније у Републици Србији и г-дин Душан Стокић испред Привредне коморе.

Г-дја Филиповић је у свом излагању посебно истакла да је стратешки циљ Републике Србије придруживање Европској унији и да је у том смислу, потписивањем Уговора о оснивању Енергетске заједнице 2006. године, Република Србија на известан начин започела процес придруживања Европској унији у области енергетике. Поред регионалног повезивања енергетских тржишта, Уговор је државама потписницама донео и обавезе из различитих области. Једна од њих се односи и на имплементацију Директиве о великим ложиштима.

 Директива о индустријским емисијама

Да би се у назначеном року овај пропис Европске уније имплементирао, потребно је да се енергетски сектор Републике Србије суочи са низом изазова, како финансијске тако и техничке природе.

Потребно је напоменути да усаглашавање рада великих ложишта у Републици Србији са граничним вредностима емисија, прописаних поменутом Директивом, не треба посматрати само кроз призму додатног финансијског и техничког оптерећења компанија, већ је неопходно указати и на шири друштвени аспект. Наиме, достизање ових граничних вредности ће позитивно утицати на здравље људи и у значајној мери допринети смањењу негативаног утицаја сектора енергетике на животну средину.

Министарство рударства и енергетике спроводи низ активности које ће довести до испуњавања обавеза преузетих потписивањем Уговора о Енергетској заједници, стварања повољне климе за инвестирање у сектор енергетике и на крају довести до одрживог развоја сектора енергетике и обезбеђивања сигурности снабдевања.

 Директива о индустријским емисијама

Поред активности усмерених ка успостављању стратешког и правног оквира за функционисање сектора енергетике, ово министарство је препознало и значај области заштите животне средине и климатских промена, као и велики утицај које поменуте области имају на рад енергетског сектора. Основањем Радне групе за заштиту животне средине и климатске промене у сектору енергетике, чији чланови су такође и представници оператера у енергетском сектору Србије, анализирају се ефекти како националних тако и ЕУ прописа из области животне средине и климе на рад енергетског сектора. Такође, активности Радне групе усмерене су и на процес припреме и примене ових прописа.

Завршавајући своје излагање, г-дја Филиповић је изнела очекивање да ће поменута конференција допринети адекватној припреми за изазове на путу ка придруживању Европској унији.

19.2.2015.

Саопштење

У Министарству рударства и енергетике данас је одржан састанак министра Александра Антића и заменика директора Секретаријата Енергетске Заједнице jугоисточне Европе, Дирка Бушлеа (Dirk Buschle). Са представницима Енергетске заједнице усаглашене су динамика, мере и активности које Влада Србије и ЈП „Србијагас“ спроводе у циљу  реорганизације овог предузећа, односно правног и функционалног раздвајања оператора транспортног система.

 Састанак Александра Антића и Дирка Бушлеа

У складу са Закључком Владе, предвиђено је да се до 30. јуна 2015. године изврши правно и функционално раздвајање оператора транспортног система, чиме ће Република Србија испунити међународно преузете обавезе. На тај начин биће створени услови за отварање преговора са ЕУ у области енергетике.

На састанку је дефинисана прецизна динамика свих усаглашених активности и договорено је да ће Секретаријат српској страни пружити сву неопходну стручну помоћ за реализацију реорганизације  ЈП „Србијагас“, као и да ће Министарство рударства и енергетике информисати Секретаријат о реализацији договорених активности.

Састанку у Министарству енергетике присуствовали су и државни секретар министарства Мирјана Филиповић, као и представници Секретаријата Енергетске заједнице - Предраг Грујичић и Андриус Симкус.

Служба за информисање

12.2.2015.

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА

Министарство рударства и енергетике је на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) припремило Предлог Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата, којим се ова област усклађује са захтевима Директиве 2009/142 ЕЗ Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године о гасним апаратима. Предлог Правилника можете погледати ОВДЕ.

Примедбе и сугестије се могу достављати до 23. фебруара 2015. године на e-mail: olga.antic@mre.gov.rs на приложеном обрасцу.

10.2.2015.

Усвојен нови Правилник о енергетској дозволи

Закон о енергетици усвојен је 29.12.2014.године а Министарство рударства и енергетике донело је, четири месеца пре рока утврђеног самим Законом, нови Правилник о енергетској дозволи. Овим Правилником ближе се прописују услови за издавање енергетске дозволе, садржај захтева за издавање енергетске дозволе у зависности од врсте и намене енергетског објекта, начин издавања енергетске дозволе и садржај регистра издатих енергетских дозвола и регистра енергетских дозвола које су престале да важе.

Нови Правилник са свим обрасцима који чине саставни део можете погледати ОВДЕ.

4.2.2015.

Пуштена у рад трафостаница у Врању вредна 20 милиона евра

 Пуштена у рад трафостаница у Врању вредна 20 милиона евра

У селу Доње Требешиње код Врања, данас је отворена 400 киловолтна трафостаница Врање 4, укупне вредности 20,5 милиона евра. Изградњу трафостанице финансирала је Европска унија са 15 милионаевра, док је Електромрежа Србије обезбедила 5,5 милиона евра из сопствених средстава.

Министар енергетике и рударства Србије Александар Антић оценио је да реализација тог пројекта представља доказ способности државе и електроенергетских компанија, али и доказ да ЕМС има успешан менаџмент и озбиљну пословну структуру, која ће послужити као модел за реструктурирање и реорганизацију других јавних предузећа у енергетском систему.

 • Овај пројекат поред домаћег има и шири регионални значај, он је део једне нове интерконекције са Македонијом. Настављамо и са изградњом мреже далековода која ће повезати наше две земље и одлучно смо посвећени политици да Србија у енергетици постане регионални лидер", рекао је Антић.

Према његовим речима, циљ Владе Србије је енергетски и привредни развој и отварање нових перспектива за привлачење инвеститора, као и отварање нових радних места зашта су, како је додао, потребни нова енергија и нови енергетски објекти. Министар енергетике је навео да ове године почиње реализација пројекта "Ковин", и изразио наду да ће почети и реализација прве фазе трансбалканског коридора, као и низ других пројеката који ће допринети да Србија буде енергетски озбиљна и независна држава. Антић је рекао и да се планира рестуктурирање Електропривреде Србије, као и да чврсто верује да ће до 30. јуна ове године бити завршена прва фаза реструктурирања Србијагаса.

 Пуштена у рад трафостаница у Врању вредна 20 милиона евра

Генерални директор Електромреже Србије (ЕМС) Никола Петровић рекаоје да је Србија у року завршила тај капитални пројекат чијом је изградњом и прикључењем на интерконективни далековод са трафостаницама Ниш 2 и Лесковац 2 до границе са Македонијом обезбеђено дугорочно решење за сигурно напајање југоистока Србије електричном енергијом.

 • Трафостаница Врање 4 поставиће основу за бржи привредни иекономски развој овог дела Србије. То је трафостаница новог доба која задовољава највише светске техничко-технолошке стандарде и испуњава најстрожије урбанистичке и еколошке захтеве", казао је Петровић.

Шеф делегације Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт истакао је да је ЕУ са 15 милиона евра финансирала изградњу трафостанице Врање 4,јер је тај пројекат препознала као приоритет за повезивање регионалног тржишта енергије, стабилност система, али и зато што се очекује да ће омогућити економски развој југа Србије дуж коридора10. Девенпорт је подсетио да је ЕУ је Србији од 2001. године донирала више од 550 милиона евра у хитне поправке и радове, електране,руднике и модернизацију, а да постоје планови да се улаже у смањивање загађења угљем из српских електрана. Он је додао да Србија има потенцијал да буде "главни играч" на економском пољу у региону и да ће је ЕУ подржати у остварењу тог циља.Међу пројектима које је из својих фондова финансирала ЕУ у Србији, Девенпорт је поменуо и 25 милиона евра за набавку основних делова и опрему далековода, као и подршку ЕМС кроз 4,5 милиона евра за консултантске услуге, и 3,3 милиона евра за хардвер и софтвер за функционисање електричног тржишта у Србији. Градоначелнк Врања Зоран Антић је рекао да је отварање трафостанице велика подршка економском равоју тог краја и најавио да ће у Врању у току 2015. године бити отворено 2.000 радних места.

3.2.2015.

Саопштење

 Потписани Појединачни колективни уговори

Јавна предузећа „Транснафта“ и „Србијагас, потписала су у Министарству рударства и енергетике Појединачне колективне уговоре. У име Владе Србије, уговоре је потписао министар рударства и енергетике Александар Антић. У име Синдиката радника ЈП „Транснафта“ потпис је ставио  председник синдикалне организације тог предузећа Милојко Главоњић, а у име пословодства в.д.генералног директора ЈП Транснафта Томислав Баста.

У име пословодства ЈП Србијагас,Појединачни колективни уговор потписао је генерални директор Душан Бајатовић, док је испред Синдиката запослених потписник Вељко Милошевић, председник Јединствене синдикалне организације ЈП Србијагас.

 Потписани Појединачни колективни уговори

У законском року, усаглашени су ставови Владе Србије као оснивача и власника ЈП Транснафта и ЈП Србијагас, и Синдиката радника та два предузећа.

Посебни колективни уговори су у складу са оквиром предвиђеним Законом о раду и односи се на ЈП Транснафта и ЈП Србијагас. 

Тим уговорима поштоване су препоруке Владе Србије о рационализацији свих врста трошкова по запосленом, али се строго водило рачуна да права радника буду заштићена.

Преговарачки тим су, поред представника Министарства рударства и енергетике, пословодства ЈП Транснафта, ЈП Србијагас и Синдиката тих предузећа, чинили представници Министарства финансија, Министарства привреде и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Служба за информисање

2.2.2015.

Саопштење

 Потписан Колективни уговор

У Министарству рударства и енергетике потписан је Колективни уговор  за Јавно предузеће „Електромрежа Србије“. Уговор је, у име Владе Републике Србије, потписао министар рударства и енергетике Александар Антић , док је испред Синдиката радника ЕMС-а потписник Милован Андрић, председник Синдиката ЈП ЕMС, а у име пословодства -  генерални директор ЈП ЕМС Никола Петровић.

У законском року, усаглашени су ставови Владе Републике Србије као оснивача и власника ЈП ЕMС и Синдиката радника ЕMС-а.

 Потписан Колективни уговор

Новим Колективним уговором дефинишу се права запослених по основу сменског рада, што ће увелико олакшати интервенције у ванредним околностима, којих је ЈП ЕМС имало много у претходном периоду.  Тим уговором поштоване су препоруке Владе Републике Србије о рационализацији свих врста трошкова по запосленом, али се строго водило рачуна да права радника буду заштићена.

Преговарачки тим су, поред представника Министарства рударства и енергетике, пословодства ЈП ЕМС и Синдиката ЕМС-а, чинили представници Министарства финансија, Министарства привреде и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Служба за информисање

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19