Насловна » Инспекцијски надзор » Контролне листе инспекција

Инспекцијски надзор

Контролне листе инспекција

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Инспекције опреме под притиском:

 

 1. Контролна листа – опрема под притиском
 2. Контролна листа – гасоводи за дистрибуцију природног гаса
 3. Контролна листа – гасоводи за транспорт природног гаса
 4. Контролна листа – нафтоводи и продуктоводи
 5. Контролна листа – Систем енергетског менаџмента

 

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе електроенергетске инспекције:

 

 1. Контролна листа: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛ-01-03/05
 2. Контролна листа: ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ КЛ-02-03/05
 3. Контролна листа: ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ДАЛЕКОВОДИ КЛ-03-03/05
 4. Контролна листа: ПРИКЉУЧЦИ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ КЛ-04-01/01
 5. Контролна листа: ТРАФО СТАНИЦЕ 20/0,4 kV И 10/0,4 kV И ПРИПАДАЈУЋЕ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ КЛ-05-01/01
 6. Контролна листа: СИСТЕМ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА КЛ-06-01/01

 

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе геолошке и рударске инспекције:

 

 1. Контролна листа – КЛ 001-01-07 - Геолошка истраживања подземних вода
 2. Контролна листа – КЛ 002-01-07 - Геолошка, инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања
 3. Контролна листа – КЛ 003-01-07 - Примењена геолошка истраживања минералних сировина
 4. Контролна листа – КЛ 004-01-07 - Експлоатација минералних сировина
 5. Контролна листа – КЛ 005-01-07 - Подземна - експлоатација минералних сировина - електро
 6. Контролна листа – КЛ 006-01-07 - Површинска експлоатација минералних сировина - електро

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19